Kellokosken valokuituosuuskunta sai alkunsa vuonna 2016 aktiivisten kyläläisten toimesta. Sähköyhtiö suunnitteli kaivuutöitä ilmalinjojen upottamiseksi maahan. Heräsi suunnitelma saada nopeat valokuituyhteydet samaan kaivantoon Kellokoskelta Linjamäelle suuntautuvalle alueelle, johon niitä ei operaattoreiden taholta ollut kiinnostusta asentaa. Eikä aikaakaan, kun aktiivit löysivät kaivettavan alueen ääreltä 38 taloutta, jotka yhdessä toteuttivat avoimen valokuituverkkohankkeen. 

Osuuskunta Kellokosken valokuidut perustettiin 13.4.2016 tarkoituksenaan mahdollistaa nopeat ja toimintavarmat internetyhteydet osuuskunnan jäsenille. Tarkoituksensa toteuttamiseksi osuuskunta ylläpitää ja kehittää valokuituverkkoa ja siihen liittyviä palveluita Kellokoski-Linjamäki alueella.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa sille haettiin ja saatiin ELY-keskuksen tukea.  

Osuuskunnan asioita hoitaa vuosittain valittava hallitus.  Valokuituosuuskunnan jäseniltä kerätään maltillista verkko- ja ylläpitomaksua, jolla kustannetaan mahdolliset runkoverkon korjaus- tai huoltotyöt. Lisäksi osuuskunta tuottaa palveluita jäsenilleen. Näin osuuskunnan jäsenten omistama verkko takaa toimivat yhteydet ja palvelut myös jatkossa. 

Tällä hetkellä Kellokosken valokuituosuuskunnassa on mukana 42 taloutta. Osuuskunnan runkoverkko kattaa kaikkiaan kuusi kilometriä, josta alkuperäinen viiden kilometrin pituinen runkoverkko kulkee Vanhan Valtatien ja Kellokoskentien risteyksestä Linjamäkeen saakka. Vuonna 2021 runkoverkkoa laajennettiin kilometrin verran Kellokoskentien risteyksestä Nuppulinnantielle.

Kysynnän ja tarpeen mukaan osuuskunnan hallitus työskentelee verkon kehittämiseksi ja laajentamiseksi valittujen kumppanien kanssa.

Dokumentteja:

Osuuskunnan hinnasto: https://eliittikuitu.fi/wp-content/uploads/2021/03/OKV-Hinnasto.pdf

Osuuskunnan säännöt: https://eliittikuitu.fi/wp-content/uploads/2021/03/OKV_Saannot_1.0.pdf

Liittymän siirto: https://eliittikuitu.fi/wp-content/uploads/2021/03/2020-Osuuden-siirto-kaavake-v1-1.pdf

Liittymän siirtäminen kiinteistön uudelle omistajalle

Valokuituosuuskunnan osakkuus voidaan siirtää uudelle kiinteistön omistajalle, jotta hänellä on oikeus käyttää osuuskunnan hallinnoimaa valokuitua. Mikäli uusi omistaja ei ole halukas vastaanottamaan osuuskunnan jäsenyyden siirtoa, nykyinen omistaja voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla eroamisesta osuuskunnan sähköpostiin. Tällöin omistajalle palautetaan osuusmaksu (60e) ja hän vapautuu kaikista velvotteista osuuskunnan suuntaan. Mikäli uusi kiinteistön omistaja ei halua vastaanottaa osuuden siirtoa, hän menettää myös oikeuden käyttää valokuitua. Mikäli hän myöhemmin haluaa ottaa valokuidun käyttöön, joutuu hän liittymään osuuskuntaan uutena jäsenenä.

Jäsenyyden siirtäminen onnistuu uuden ja vanhan osakkaan sähköisellä allekirjoituksella jäsenyyden siirtolomakeelle. Jäsenyyden siirtoon ei liity kustannuksia. Lomakemalli löytyy alta.